Vedení podvojného účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

Pravidelně poskytujeme dle vašich požadavků průběžné informace o stavu účetnictví tj. rozvaha, výsledovka, závazky, pohledávky.

Po skončení účetního období předáváme kompletní účetnictví se všemi výstupními sestavami. (hlavní kniha, inventarizace majetku, saldokonta, výpisy jednotlivých účtů....)

 
© 2008 VABEX CZ s.r.o. - Účetní firma a kancelář daňového poradce Vytvořilo grafické studio GRAFIQUE ~ Brno